Zarząd II kadencji
Prezes : Andrzej Molenda, tel. 695 774 685, e-mail: a.molenda1@wp.pl
Wiceprezes d.s. Finans. : Ludwik Zielewski, tel. 501 850 462, e-mail: 195423@wp.pl
Wiceprezes d.s Sportu i Organiz. : Andrzej Falęcik, tel. 506 322 975
Sekretarz : Michał Olszewski, tel. 609 183 047, e-mail: yhcyt51@o2.pl
Skarbnik : Andrzej Kaczmarek, tel. 785 522 424

Komisja Rewizyjna Przewodniczący : Henryk Łapa, tel. 502 271 572
Członek :
Członek : Władysław Śliwiński, tel. 608 226 602

Komisja Dyscyplinarna Przewodniczący : Edward Kiełbasa, tel. 600 921 969
Sekretarz : Roman Jucha, tel. 782 369 538
Członek : Grzegorz Borko tel. 784 028 493