Rejestry
Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000437183
Główny Urząd Statystyczny - nr REGON: 243106931
Urząd Skarbowy - nr NIP: 646-29-29-288
Nr Konta: BNP PARIBAS 60 2030 0045 1110 0000 0254 8670

Dane adresowe Tyski Związek Skata Sportowego
Al. Niepodległości 188
43-100 Tychy
Polska
gmina: Tychy powiat: Tychy
województwo: śląskie

Struktura Jednostki podległe: 10 jednostek terenowych sekcje skatowe

O Związku Celem TZSS jest :
1. Celem TZSS jest: rozwijanie kultury, kultury fizycznej i dyscypliny sportowej - Skat.
    Uprawianie sportu-Skat jest dobrowolne i odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami
    w tym zakresie. Gra w Skata pozwala na aktywny udział w życiu społecznym, poprawia
    dyspozycję ruchową rąk oraz utrzymuje pamięć dobrej kondycji.
2. Uprawianie sportu - skat jest dobrowolny i odbywa się zgodnie z przepisami.

Tyski Związek Skata Sportowego :
1. Wykorzystuje i rozwija intelektualne, poznawcze, wychowawcze, twórcze i inne walory skata
    szczególnie wśród młodzieży.
2. Szerzy wiedzę o walorach skata oraz czynnie wspiera działania podejmowane w tej     dziedzinie.
3. Krzewi zamiłowanie i nawyki gry fair oraz kulturę obyczajów.
4. Upowszechnia wiedzę o wynikach sportowych.
5. Upowszechnia wiedzę o historii i teorii gry w skata.

Do zadań TZSS należy w szczególności :
1. Organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego.
2. Reprezentowanie skatowego sportu polskiego w międzynarodowych organizacjach oraz
    organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
3. Ustalanie zasad organizacji współzawodnictwa sportowego.
4. Określanie odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodników.
5. Ustalanie zasad i trybu przynależności zawodników do jednostki podstawowej.
6. Określanie reguł technicznych i dyscyplinarnych zawodów sportowych oraz organów
    dyscyplinarnych uprawnionych do orzekania w sprawach związanych z naruszeniem tych
    reguł w czasie lub w związku z zawodami sportowymi, a także ich kompetencji, trybu
    postępowania i rodzajów wymierzania kar.
7. Przyznawanie licencji sędziego sportowego i określanie niezbędnych warunków
    umożliwiających wypełnianie ich funkcji.
8. Podejmowanie innych przedsięwzięć i pozyskiwanie środków służących do realizacji
    celów Związku.